• Pomimo syntetycznego spojrzenia na przedsiębiorstwo, nie decydujemy się na świadczenie usług o profilu wykraczającym poza naszą specjalizację.

    Staramy się osiągnąć najwyższy standard w dziedzinach w których jesteśmy najsilniejsi. Zgodnie z misją Kancelarii, optymalnym rozwiązaniem sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie jest ich zapobieganie.

    Dobór współpracujących z nami kancelarii dokonujemy ze szczególną starannością. Ręczymy za jakość pracy naszych partnerów.Paweł Sadowski - Partner

left

Paweł Sadowski - Członek Konwentu Dziekanów Krajowej Izby Syndyków, licencja syndyka numer 24.

Paweł Sadowski jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. Dyplom lekarza uzyskał w 1992 roku. Następnie ukończył podyplomowe studia MBA. Po ukończeniu studiów Paweł Sadowski:
- zarządzał własnym przedsiębiorstwem handlowym,
- był menadżerem portfela większościowego pakietu akcji spółek Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
- pełnił funkcję doradcy w Biurze Polityki Finansowej "NAFTA POLSKA" S.A.,
- koordynował marketing i finanse prywatnego szpitala,

Od 2004 roku Paweł Sadowski nieprzerwanie pełni funkcje syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy w warszawskim oraz warszawsko-praskim okręgu sądowym. W 2006 roku przystąpił do międzynarodowego stowarzyszenia praktyków prawa upadłościowego "INSOL - EUROPE".

Paweł Sadowski wykonuje zawód wyłącznie jako przedsiębiorca, w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, w ramach której świadczone są również usługi doradcze. Ponadto, jest on jedynym członkiem zarządu "FRESH START" Sp. z o.o., spółki przygotowywanej do pełnienia w przyszłości funkcji przewidzianych prawem upadłościowym i naprawczym.

Na forum międzynarodowym Paweł Sadowski znany jest jako prokurent samoistny "OUT - Obsługa Upadłości Trans-granicznych" Sp. z o.o. ("OUT - Insolvency Consulting" Sp. z o.o.). Spółka ta jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę ogólnoświatowej sieci kancelarii prawa upadłościowego "HWW - Insolvency Partners".

Jako Członek Konwentu Dziekanów Paweł Sadowski odpowiada za rozwój międzynarodowych kontaktów Izby.

Życiową pasją Pawła Sadowskiego jest żeglarstwo morskie. Posiada on uprawnienia kapitana jachtowego. Doświadczenie w prowadzeniu rejsów obejmuje kilkanaście wypraw po akwenach Bałtyku, Morza Północnego, Morza Śródziemnego, Adriatyku, Oceanu Atlantyckiego oraz Morza Karaibskiego.

Luiza Piskorek - Partner Współpracujący

left

więcej informacji wkrótce