buy links high Prfree website templates

left


Zakres świadczonych usług

Jako specjaliści z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa gospodarczego oferujemy Państwu następujące usługi:

-Usługi z zakresu doradztwa biznesowego i prawnego takich jak: sporządzanie profesjonalnych wniosków o ogłoszenie upadłości, dokonywanie zgłoszeń wierzytelności, sporządzanie wniosków o wyłączenie z masy upadłości, itd.;

-Doradztwo prawne sprawach cywilnych i gospodarczych;

-Przygotowywanie pozwów, środków zaskarżenia i innych pism procesowych;

-Rejestracja firm, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, łączenie, przekształcanie i likwidacja spółek;

-Prowadzenie bieżącej obsługi prawnej firm;

-Restrukturyzacja przedsiębiorstw;

-Doradztwo finansowe, biznesowe;

-Sporządzanie projektów umów zawieranych w obrocie cywilnym, a także opinii i ekspertyz prawnych.