• Staramy się osiągnąć najwyższy standard w dziedzinach w których jesteśmy najsilniejsi. Zgodnie z misją Kancelarii, optymalnym rozwiązaniem sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie jest ich zapobieganie.

    Naszą misję realizujemy współpracując z kancelariami doradców, o innych profilach specjalizacji. Umożliwia to nam rekomendowanie najwyższej klasy fachowców - usługodawców optymalnie odpowiadających potrzebom naszego Klienta.
    Dobór współpracujących z nami kancelarii dokonujemy ze szczególną starannością. Ręczymy za jakość pracy naszych partnerów.


Dlaczego warto nawiązać z nami współpracę ?

Spółka Out jest członkiem sieci kancelarii HWW - Insolvency Partners, zrzeszającej kancelarie syndyków reprezentujące kilkanaście europejskich krajów, w tym w głównych światowych centrach gospodarczych.

Poprzez HWW - Insolvency Partners współpracujemy z naszymi zagranicznymi partnerami. Stawiamy sobie za cel stworzenie naszym Klientom warunków swobodnego, pomyślnego i bezpiecznego rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej w innych krajach. Oferujemy klientom polskim obsługę prawną transakcji zagranicznych przy współpracy kancelarii lokalnych, a klientom zagranicznym pomoc prawną na terenie Polski.